Tosco, Giorgio (2021): Importing the Netherlands: Dutch influence on the evolution of Genoese shipping in the middle of the seventeenth century. In: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 40/1, S. 58 – 72.

Tosco, Gior­gio (2021): Impor­ting the Nether­lands: Dut­ch influ­ence on the evo­lu­ti­on of Genoe­se ship­ping in the midd­le of the seven­te­enth cen­tu­ry. In: Tijdschrift voor Zee­ge­schie­de­nis 40/1, S. 58 – 72.